ആലിന്‍ച്ചുവടിലെ സുന്നി ജുമാമസ്ജിദ് ഇനി സോളാറിലേക്ക്.

ആലിന്‍ച്ചുവടിലെ സുന്നി ജുമാമസ്ജിദ് ഇനി സോളാറിലേക്ക്.ചെമ്മാട് : ആലിന്‍ച്ചുവടിലെ സുന്നി ജുമാമസ്ജിദിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനു ആവശ്യമായ മുഴുവന്‍ വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് 10 കിലോവാട്ട് ഓണ്‍ഗ്രിഡ് സോളാര്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായി.മലപ്പുറം ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗ്രീന്‍ സോളാര്‍ കമ്പനിയാണ് പ്ലാന്‍റ് സ്ഥാപിച്ചത്. സോളാര്‍ സംബന്ധമായ എല്ലാ…

0 Comments